De kwaliteit van de Nederlandse natuurgrasvelden is hoog – maar er zijn momenten in het jaar, dat de velden het zwaar hebben. Zoals nu tegen het einde van de winter. Het gras op de kaalgespeelde velden begint weer te groeien, de belasting gaat door en dat resulteert in velden, die pollerig en ongelijk worden.

Pollerige velden – hoe ontstaan ze

In het huidige, zachte winterseizoen kunnen velden pollerig worden. Dit komt met name voor als er kaalslag is in combinatie met de eerste grasgroei. De belasting van de velden gaat door en het straatgras wordt er wat uitgelopen. Het Engels raaigras blijft bij de huidige temperaturen langzaam doorgroeien. Het gevolg: de velden worden opener.

Afbeelding: in het huidige zachte winterseizoen kunnen velden pollerig worden (links); vooral de doelgebieden hebben het zwaar te verduren (rechts).

Wat te doen bij pollerige velden

Als het gras te lang is moet er, indien mogelijk, gemaaid worden. Pas hierbij op voor spoorvorming en verdichting als het veld nat is. In zo’n geval is het middel erger dan de kwaal.

Rollen is niet aan te raden, aangezien er nog geen vorst van betekenis is geweest. Het enige wat je ermee bereikt is meer verdichting. Dit is leuk als je er de schade door vogels vanwege engerlingenvraat mee wilt beperken. Al het andere is niet goed voor de structuur van de bodem, waardoor je ook weer moet gaan beluchten.

De oplossing voor kaalslag: doorzaaien

Kaalslag op de velden kunnen we te lijf gaan door tussentijds door te zaaien. Om de mat snel gesloten te krijgen is het aan te raden om voor een mengsel te kiezen dat voor een groot deel of volledig bestaat uit Engels raaigras. Dit kun je ook wat dieper zaaien, waardoor het kiemplantje er niet uitgelopen wordt. Voor kieming en groei bij lagere bodemtemperaturen is er een doorzaaimengsel met tetraploïd Engels raaigras. Het kenmerkt zich door een snelle grondbedekking en een sterke concurrentiekracht tegenover onkruiden.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl