Langzaamaan kruipen we naar een weeromslag toe in dit voorjaar. Er is volop zon, maar echt groeizaam is het niet. Dit zien we terug op de voetbalvelden. Lees hieronder wat we op de velden zien en wat ons advies is.

Sommige velden hebben de eerste bemestingsgift gehad, maar veel velden blijven nog licht van kleur. De meeste velden zijn een eerste keer gemaaid, maar dat is inmiddels alweer 2 à 3 weken geleden. Veel groei is er dus niet!

Normaal ontvangen we in deze tijd regelmatig opmerkingen over ongelijke, pollerige velden. Dit jaar nauwelijks en dat is te wijten aan het lage gebruik van de velden. We zien nu veel velden met een zeer hoge grasbezetting van 95% of meer, met hooguit een kaal stukje in de doelgebieden. Hoe moeten we het onderhoud dan aanpakken?

Ongewenste grassen

Kijken we goed naar de grasbezetting, dan zien we dat de lage speelbelasting niet per se gunstig is. Op veel velden zien we dat het straatgas goed gedijt, en soms zien we zelfs de ongewenste grassen witbol, ruwbeemd en struisgras een plekje innemen. Deze grassen krijgen een kans door de lage betreding.

Normaal onderhoud doorzetten

In de huidige situatie ligt het voor de hand dat er op sportparken nog wel wat georganiseerd zal worden, maar er toch heel wat velden vroeg uit de bespeling worden gehaald. Als het grasbestand niet naar wens is, dan is het verstandig om toch het normale onderhoud te plegen en door te zaaien. Doen we dit niet, dan gaan velden het najaar in met een ongunstig grasbestand en is de kans op kaalslag groot.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Noord- en Midden-Nederland

Zuid-Nederland