Magento Commerce

De Advanta veldbloemenmengsels toveren elk stuk grond om in een kleurige bloemenzee. Met onze tips voor inzaai en beheer van veldbloemen zorg je voor een optimaal resultaat en langdurig genieten van bloeiende bloemen.

Voorbereiding

● Zorg voor een arme, schrale toplaag; schoon en vrij van ongewenst groen
● Vermijd zeer rijke gronden, hier krijgt de vegetatieve groei veelal de overhand
● Bewerk de grond 1 à 2 keer oppervlakkig (frezen-omspitten)
● Maak door middel van schoffelen een ‘vals zaaibed’ om kiemende onkruiden te bestrijden
● Creëer een fijn, egaal en kruimelig zaaibed; op rijke gronden afgedekt met een laagje zand

Zaaien

● Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode en bij voldoende temperatuur en bodemvocht
● Eénjarige mengels zaai je het best van eind maart tot en met half juni
● Bewerk de grond 1 à 2 keer oppervlakkig (frezen-omspitten)
● Meerjarige mengsels zaai je het best van eind maart tot en met begin oktober; zaai eventueel éénjarige soorten en mengsels mee voor wat extra kleur gedurende het eerste jaar
● Zaai handmatig en breedwerpig; meng het zaad eerst met vochtig (zilver)zand voor een gelijkmatige verdeling (een volle emmer zand volstaat voor ongeveer 100 m2 met 150 gram veldbloemenzaad)
● Hark licht in, niet dieper dan de dikte van de zaden, en druk het zaaibed licht aan
● Gebruik bij machinale inzaai een pijpenzaaimachine of gelijkwaardig; meng het zaad met zeer droog zand dat geen steentjes bevat ter voorkoming van schade aan het nokkenrad
● Veldbloemenzaden kunnen ook via hydroseeding in een mengsel met cellulose of compost aangebracht worden; denk aan steile taluds en erosiegevoelige objecten
● Verwacht je vergrassing? Zaai dan desgewenst ratelaar mee (102 g/m2) en zo mogelijk in het najaar bijzaaien

Onderhoud

Belangrijk: zorg voor voldoende vocht tijdens de kiem- en ontwikkelingsfase
● Geef geen stikstofbemesting: hoe armer de grond, des te rijker de vegetatie
● Maai in het late najaar, wanneer alles is uitgebloeid
● Ga bij vergrassing over tot gefaseerd maaien, dit stimuleert de soortenrijkdom en geeft spreiding van de bloei (ook belangrijk voor het voedselaanbod van bijen/vlinders)
● In geval van uitgesproken arme bodems is maaien niet nodig of pas na enkele jaren
● Maai op 10-15 cm hoogte o mde rozetten (voor de hergroei) niet te beschadigen
● Laat het maaisel drogen/narijpen en voer het na enkele dagen af; dit bevordert een goede verspreiding van de zaden en verschraalt de bodem

Vervolg

● Werk in een volgend voorjaar de grond enkele centimeters licht los met een vaste tandcultivator
● Zaai meerjarige mengsels door voor een blijvend mooi resultaat; gebruik de helft van de hoeveelheid die je bij inzaai hebt gebruikt; zaai éénjarige mengsels opnieuw in