De inzaai en het beheer van bermen en dijken

Voor bermen is een voldoende stevige en gesloten zode gewenst om verstuiving en uitspoeling te voorkomen. Het gras moet ook enig berijden weerstaan. De combinatie van een aantal verschillende grassoorten zorgt snel voor een gesloten zode, die goed bestand is tegen erosie.
Voor dijken is een dichte, sterke en goed wintervaste grasmat belangrijk voor bescherming tegen zware regenval en overslaand water.
Dijken en wegbermen hebben een landschappelijke functie. Een combinatie van gras met veldbloemenmengsels zorgt voor een duurzame ontwikkeling van de natuur.

Inzaaien / doorzaaien

De beste zaaiperiode ligt tussen april en september. Bij late inzaai in het najaar gebruikt u 20% meer zaaizaad.
De aanbevolen zaaizaadhoeveelheid bij inzaai van berm of dijk is 100 tot 150 kg per hectare. Bij doorzaai geldt als stelregel de helft van deze hoeveelheid.
Zorg voor een goed bezakt en fijnkruimelig zaaibed, zodat geen uitdroging plaatsvindt.

Maaien

Afhankelijk van groei en botanische samenstelling 1 à 2 keer per jaar maaien.
Vaak wordt de strook direct naast de verharding omwille van verkeersveiligheid vaker gemaaid.