Een mengsel met goede praktijkreferenties in grootschalige infrastructurele projecten. Zorgt in korte tijd vor een draagkrachtige zode die veel steun geeft aan het weglichaam. Bezit een sterk wortelstelsel dat verstuiven en verspoelen voorkomt. Traaggroeiend roodzwenkgras gaat uiteindelijk domineren, dus op termijn onderhoudsarm.

  • bermen, taluds, etc. die snel groen moeten zijn
  • erosiegevoelige bermen, taluds en slootkanten
  • cultuurtechnisch beheer, extensief op termijn
  • alle grondsoorten
  • Samenstelling: 35% fors roodzwenk, 20% Engels raaigras, 20% hardzwenk, 15% gewoon roodzwenk en 10% veldbeemgras
  • Zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
  • Verkrijgbaar in 15 kg