Highway 3 is een aanbevolen Grasgids samenstelling voor extensief bermbeheer.

De grassen in dit bermenmengsel zijn traaggroeiend maar ontwikkelen door het grote aandeel hardzwenkgras een dichte zode, ook onder droge en arme omstandigheden. Dit grasmengsel is voorzien van onze Headstart GOLD startvoorsprong.

Meng Highway 3 naar wens met veldbloemenmengsels voor extra biodiversiteit en bloei.

  • bermmengsel voor extensief beheer
  • onderhoudsregime van één tot twee keer maaien en afvoeren
  • geschikt voor alle grondsoorten
  • Grasgids-samenstelling B3
  • roodzwenkgras groeit traag en manifesteert zich sterk op schrale grond
  • hardzwenk- en struisgras kunnen goed tegen droge omstandigheden
45% hardzwenk, 30% fors roodzwenk, 20% gewoon roodzwenk, 5% struisgras
met zaadcoating Headstart GOLD
zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
maaihoogte 5 - 6 cm