Aanbevolen Grasgids-samenstelling B3 voor extensief bermbeheer met eventueel veldbloemenmengsels. Traaggroeiend en met behoud van een dichte zode onder droge, arme omstandigheden door fors aandeel hardzwenkgras. Hooguit 1 à 2 keer maaien en afvoeren per jaar. Premium mengsel, geleverd met Headstart GOLD startvoorsprong.

 

  • arme/schrale bermen, taluds, geluidswallen, etc.
  • droge of droogtegevoelige bodems
  • extensief beheer of natuurtechnisch beheer
  • alle grondsoorten
  • Samenstelling: 45% hardzwenk, 30% fors roodzwenk, 20% gewoon roodzwenk, 5% struisgras
  • Met zaadcoating Headstart GOLD
  • Zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
  • Verkrijgbaar in 15 kg