Kenmerken

  • bijzonder droogtetolerant en goed wintervast
  • trage opkomst en groei, matige stikstofbehoefte
  • gedijt goed op droge, schrale gronden
  • weinig vatbaar voor ziekten zoals rooddraad
  • niet goed bestand tegen betreding

Herkennen

  • bladeren zijn priemvormig met diepe ribben
  • violette verkleuring van de bladschede
  • plant heeft een grauwe kleur
  • vormt open zode

hardzwenkgras