• Hoogte

    50-100 cm
  • LG

  • Zaaizaadhoeveelheid 2 kg/ha
  • 10 bloemen- en kruidensoorten
  • Stimuleren van weidevogelstand  

Het Grutto weidevogelmengsel is een kruidenvegetatie voor het stimuleren en handhaven van de weidevogelstand in het belang van landbouw en natuurbeheer. Het mengsel bestaat uit 10 soorten kruiden, die op alle gronden ingezaaid kunnen worden van maart t/m september.

Cichorei Cichorium intybus Blauw
Echte koekoeksbloem Lychnis flos cuculi Roze
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum  Wit
Gewone rolklaver Lotus corniculatus Geel
Incarnaatklaver Trifolium incarnatum Rood
Kruipende boterbloem Ranunculis repens Geel
Pinksterbloem Cardamine pratensis Wit/roze
Rode klaver Trifolium pratense Rood
Smalle weegbree Plantago lanceolata Wit
Witte klaver Trifolium repens Wit