• Gebruiksdoel

  toplaagrenovatie / nieuwe inzaai
 • advance

Hercules ADVANCE is een mengsel van 100% veldbeemd met een uiterst intensieve beworteling in de bovenste 15 cm van de bodem. Dat geeft een ijzersterke, robuuste grasmat die ook weersextremen goed verdraagt.

De grasmat is zelfherstellend, sliding-proof, wintervast en droogtetolerant. Visueel is het een plaatje door zijn zodedichtheid en uniformiteit. Het gras kan kort gemaaid worden. Het mengsel is geschikt voor nieuwe aanleg van velden met extreme belasting, WeTra-constructies / velden met schrale opbouw. Het maakt duurzame exploitatie mogelijk, ook in gebieden met mogelijk beregeningsverbod. Toepassing bij lange rustperioden.

Bekijk toepassingen

 • voor de inzaai van nieuw aangelegde of gerenoveerde sportvelden
 • sportvelden met zeer intensieve bespeling (> speeluren)
 • WeTra-constructies met schrale opbouw
 • goed wintervast en droogtetolerant
 • 100% veldbeemdgras
 • 100% ADVANCE gecoat
 • Oranjebandmengsel
 • inzaai bij aanleg of toplaagrenovatie: 135 - 150 kg/veld