• Gebruiksdoel

  toplaagrenovatie / nieuwe inzaai
 • advance

Hattrick ADVANCE is een in- of doorzaaimengsel voor zeer stevig, duurzaam sportveldgras met jaarrond een hoge bespeelbaarheid.

Hoofdcomponent van dit mengsel is de nieuwste generatie veldbeemdgras. Deze soort zorgt voor een zeer hoge betredingstolerantie, wintervastheid en droogtetolerantie. Hattrick ADVANCE is samen met Victoria ADVANCE de aangewezen combinatie voor renovatie en herstel volgens de DDS-methode.

Bekijk de mogelijkheden

 • voor de inzaai van sportvelden met een schrale, zanderige opbouw 
 • bij renovaties met Koro fieldtopmaker 
 • voor nieuwe aanleg van sportvelden met veel bespelingsuren
 • zeer stabiele zode door ondergrondse uitlopers
 • goed wintervast en droogtetolerant
 • 75% veldbeemdgras en 25% Engels raaigras
 • 100% ADVANCE gecoat
 • toprassen uit de Nederlandse grasgids
 • maaihoogte 3 - 3,5 cm

Download bestekteksten DDS