Recover 2 TETRA

Recover 2 TETRA


  • speelgazon, gazonherstel, camping

Nederland heeft ongeveer 30.000 hectare aan gazons, variërend van plantsoenen, speelveldjes en particuliere tuinen tot recreatieterreinen en gazons in nieuwbouwwijken. Gazons kunnen op verschillende manieren gebruikt worden en dat is tegelijkertijd bepalend voor het benodigde grasmengsel.

Voor een siergazon zijn zodedichtheid, fijnheid van blad en kleur de sleutelwoorden, terwijl bij een speel- en sportgazon de resistentie tegen betreding steeds zwaarder weegt. In het hedendaagse groenbeheer is het ook belangrijk dat grasmengsels met minder maaibeurten en een lager bemestingsniveau toekunnen.