• Gebruiksdoel

    openbaar groen
  • Kenmerk

    droogtetolerant

R1 is ons grasmengsel met het meest gevarieerde pakket aan grassoorten. Dit zorgt voor een ongekend aanpassingsvermogen.

R1 wordt daarom veel toegepast in openbaar groen met wisselende omstandigheden qua betreding en beheer. Het mengsel handhaaft zich prima op gevarieerde bodems, wisselende vochtvoorziening en kan goed tegen betreding.

  • aanbevolen Grasgids-samenstelling R1 met een zeer gevarieerd grasaanbod
  • vrij voltte aanslag door aandeel Engels raaigras
  • bij veel betreding en frequent maaien ontstaat een mat met veel Engels raaigras en veldbeemdgras
  • bij weinig betreding en extensiever onderhoud gaan zwenkgrassen domineren
  • bijzonder hoog niveau van droogtetolerantie door groot aandeel hardzwenkgras

25% veldbeemdgras, 20% Engels raaigras, 20% fijn roodzwenk, 20% hardzwenk, 15% gewoon roodzwenk
grasmengsel met het hoogste aanpassingsvermogen
zaaiadvies 150 - 250 kg/ha
verkrijgbaar in 15 kg