R1

R1


 • openbaar groen
 • droogtetolerant
Parken 1

Parken 1


 • openbaar groen
 • droogtetolerant
Recover 2 TETRA

Recover 2 TETRA


 • speelgazon, gazonherstel, camping
Stoeisterk

Stoeisterk


 • speelgazon, gazonherstel, camping
Ravot

Ravot


 • speelgazon
 • schaduwtolerant, droogtetolerant
Tredvast

Tredvast


 • siergazon
 • schaduwtolerant, droogtetolerant
Extenso

Extenso


 • siergazon
 • schaduwtolerant, droogtetolerant

Nederland heeft ongeveer 30.000 hectare aan gazons, variërend van plantsoenen, speelveldjes en particuliere tuinen tot recreatieterreinen en gazons in nieuwbouwwijken. Gazons kunnen op verschillende manieren gebruikt worden en dat is tegelijkertijd bepalend voor het benodigde grasmengsel.

Voor een siergazon zijn zodedichtheid, fijnheid van blad en kleur de sleutelwoorden, terwijl bij een speel- en sportgazon de resistentie tegen betreding steeds zwaarder weegt. In het hedendaagse groenbeheer is het ook belangrijk dat grasmengsels met minder maaibeurten en een lager bemestingsniveau toekunnen.