• Zaaizaadhoeveelheid 2 kg/ha bijmengen
  • 9 soorten gras
  • Voor meer diversiteit in grassen

Creëer meer diversiteit in het grassenbestand met Staygreen Grass. Dit mengsel bestaat uit 9 soorten gras, die bijdragen aan de leefomgeving en biodiversiteit. Meng 2 of 3 kg/ha bij de Staygreen kruidenmengsels voor het beste resultaat. Staygreen Grass is jaarrond groen en zeer geschikt voor extensief beheer.

Fijn schapengras Festuca filiformis
Gestreepte witbol Holcus Lanatus
Gewoon struisgras Agrostis capillaris
Gladde witbol Holcus mollis
Goudhaver Trisetum flavescens
Kropaar Dactylis glomerata
Pijpenstrootje Molinia caerulea
Roodzwenkgras Festuca rubra
Veldbeemdgras Poa pratensis