• Levensduur

  Meerjarig (> 3 jaar)
 • Hoogte

  < 50 cm
 • Ecologische herkomst

  Inheems
 • advanta

Creëer meer diversiteit in een kruidenmengsel door het bijmengen van Staygreen 4 Grass. Dit mengsel bestaat uit 9 soorten gras, die bijdragen aan de leefomgeving en biodiversiteit. Meng 2 of 3 kg/ha bij de Staygreen kruidenmengsels voor het beste resultaat. Staygreen Grass is jaarrond groen en zeer geschikt voor extensief beheer.

Download bestekteksten

 • Zaaizaadhoeveelheid 2 kg/ha bijmengen
 • 9 soorten gras
 • Voor meer diversiteit in grassen
Fijn schapengras Festuca filiformis
Gestreepte witbol Holcus latanus
Gewone struisgras Agrostis capillaris
Gladde witbol Holcus mollis
Goudhaver Trisetum flavescens
Kropaar Dactylis glomerata
Pijpenstrootje Molinia caerulea
Roodzwenkgras Festuca rubra
Veldbeemdgras Poa pratensis