Ons land is bedekt met meer dan 50.000 hectare aan bermen en dijken. Onder bermen verstaan we zowel de vlakke gedeelten naast de wegen als de taluds. Belangrijk bij berm- en dijkgras is dat het een dichte, sterke zode vormt die goed bestand is tegen erosie en – in geval van een berm – enig berijden verdraagt.

Omdat het over het algemeen om onderhoudsextensieve objecten gaat, is een trage groei van het gras vereist. Sterk in de belangstelling staat het zogenaamde natuurtechnisch beheer van bermen en dijken met oog voor natuurontwikkeling. Graszaad wordt in deze gevallen gecombineerd met een mengsel van diverse veldbloemensoorten.