Natuurdijk 2 is een grasmengsel voor natuurtechnisch dijkbeheer. 

Dit mengsel beantwoord aan zowel de waterstaatkundige functie van dijklichamen als aan hun landschappelijke / recreatieve waarde. 

  • dijken met een natuurtechnisch beheer
  • dijken die naast een waterstaatkundige ook een belangrijke landschappelijke waarde hebben
  • natuurontwikkeling op en langs dijken
  • dichte en diepe wortelgroei
  • Engels raaigras zorgt voor snelle vestiging en grondbedekking
  • veldbeemd- en roodzwenkgras zijn uitstekende zodevormers met een goede droogteresistentie
  • uitstekend te combineren met het veldbloemenmengsel Stroomdalflora
  • extensief beheer heel goed mogelijk: geen of weinig bemesting, licht beweiden met schapen of minimaal maaien met afvoeren
25% Engels raaigras, 20% veldbeemdgras, 50% fors roodzwenk, 5% struisgras
zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
maaihoogte 5 - 6 cm