Bermo 3 is een universeel bermmengsel met als hoofdcomponent roodzwenkgras.

Roodzwenkgras is een traaggroeiende grassoort, die goed is bestand tegen vorst, droogte, vorst en zout. Bermo 3 zorgt voor een goede zodevorming en draagkracht. Het onderhoudsplaatje is daarbij aantrekkelijk: er zijn weinig maaibeurten nodig die bovendien weinig maaisel opleveren.

  • voor toepassing in bermen en slootkanten met extensief beheer
  • vraagt een beperkt maaibeheer
  • lage kosten, beheersbaar onderhoud
  • geschikt voor alle grondsoorten
50% fors roodzwenk, 25% fijn roodzwenk, 20% gewoon roodzwenk, 5% struisgras
zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
maaihoogte 5 - 6 cm