Tips voor het inzaaien van een gazon

Het aanleggen en onderhouden van gazons vergt enige kennis. Met deze tips helpen wij u alvast op weg.

Inzaaien

 • Bereken hier de ideale zaaizaadhoeveelheid.
 • Volg aanbevolen zaaidichtheid en hou een zaaidiepte van 0,5 - 1,5 cm aan

Bemesting

 • Voor een optimale groei is een zuurgraad van 5 - 5,5 gewenst; bemest volgens bodemgesteldheid met een speciaal samengestelde gazonmeststof (90 - 150 eenheden N/ha per jaar)

Maaien

 • Naar gelang object in groeiseizoen gemiddeld 1 à 2 keer per per week/twee weken maaien; volg de aanbevolen maaihoogte; nooit meer dan een derde van de gazonhoogte afnemen in één maaibeurt
 • Parken en speelgazons een centimeter hoger afmaaien dan sier- en fijnbladige gazons; bij hitte en droogte niet of enkele centimeters hoger maaien; gras niet te kort maaien voor de winter (minimaal 3 cm)

Beregenen

 • Alleen indien noodzakelijk bij aanhoudende droogte en na in- en doorzaai
 • Jong gras frequent met kleine volumes beregenen en ouder gras beperkt met grotere volumes

Renovatie / herstel

 • Doorzaaien na het jaarlijkse voorjaarsonderhoud of in nazomer
 • Eerst onkruiden/mos bestrijden door verticuteren/uitkammen; vervolgens mat kort afmaaien en oneffenheden opvullen
 • Belucht toplaag bij ernstige verdichting, verschraal met zand bij vervetting
 • Eerste maaibeurt pas bij een graslengte van 6 cm en daarna bemesten met gazonmest