Deze aanbevolen Grasgids-samenstelling D2 is samengesteld voor extensief beheer van bermen en dijken.

Het mengsel vormt een sterke zode met veel draagkracht. Het mengsel bevat de droogtetolerante grassoorten veldbeemd en roodzwenk. De grassen wortelen diep en intensief en leggen zo de grond goed vast.

  • voor extensief beheerde bermen en dijken
  • beheersbaar onderhoud, lage kosten
  • goede vastlegging van de grond
  • door veldbeemdgras een sterk wortelstelsel
  • extensief groeiend roodzwenkgras zorgt voor droogteresistentie
10% Engels raaigras, 30% veldbeemdgras, 30% fijn roodzwenk, 30% fors roodzwenk
zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
maaihoogte 5 - 6 cm