Aanbevolen Grasgids-samenstelling D2 voor extensief dijkbeheer. Goede aanslag en beginontwikkeling door percentage Engels raaigras. Op termijn vormt zich een vegetatie van zwenkgrassen met excellente droogtetolerantie. Vraagt minimale bemesting, een paar keer per jaar kort afmaaien volstaat.

  • primaire waterkeringen
  • (maai)dijken met een extensief beheer
  • bij niet optimale vochtvoorziening
  • beheersbaar onderhoud, lage kosten
  • Samenstelling: 10% Engels raaigras, 30% veldbeemdgras, 30% fijn roodzwenk, 30% fors roodzwenk
  • Zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
  • Verkrijgbaar in 15 kg