Deze aanbevolen Grasgids-samenstelling D1 is samengesteld voor agrarisch beheer van bermen en dijken.

Het mengsel vestigt snel en vormt een sterke zode met veel draagkracht. Het mengsel bevat de droogtetolerante grassoorten veldbeemd en roodzwenk. De grassen wortelen diep en intensief en leggen zo de grond goed vast.

  • voor toepassing op dijken of bermen die beweid of gehooid worden
  • geschikt voor waterkerende zeedijken
  • Grasgids-samenstelling D1
  • snelle vestiging door hoog aandeel Engels raaigras
  • goede vastlegging van de grond
  • door veldbeemdgras een sterk wortelstelsel
  • extensief groeiend roodzwenkgras zorgt voor droogteresistentie
  • klaver bevordert smakelijkheid en voegt stikstof toe aan de grond

40% Engels raaigras, 25% veldbeemdgras, 15% gewoon roodzwenk, 10% fors roodzwenk, 10% witte cultuurklaver
zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
maaihoogte 5 - 6 cm