Aanbevolen Grasgids-samenstelling D1 voor agrarisch dijkbeheer. Snelle vestiging met sterk zodevormend vermogen, dus stevige vastlegging van de grond. Bevat droogtetolerante soorten als veldbeemd en roodzwenk. Voedergras en klaver bevorderen smakelijkheid en opname door het vee en de laatste voegt bovendien extra stikstof toe aan de grond.

  • primaire waterkeringen
  • dijken met een agrarisch beheer
  • maaien of beweiden of een combinatie van beide
  • indien snelle vestiging gewenst/vereist is
  • Samenstelling: 40% Engels raaigras, 25% veldbeemdgras, 15% gewoon roodzwenk, 10% fors roodzwenk, 10% witte cultuurklaver
  • Zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
  • Verkrijgbaar in 15 kg