Highway Y is ons aangewezen bermgrasmengsel voor toepassing op bermen, taluds etc. die snel groen moeten zijn.

Dit mengsel zorgt in korte tijd voor een draagkrachtige zode met een sterk wortelstelsel dat verstuiven en spoelen voorkomt. Het trager groeiend roodzwenkgras gaat op termijn domineren en zorgt zo voor een extensief, onderhoudsarm beheer.

  • snelvestigend bermmengsel
  • uitermate geschikt voor erosiegevoelige bermen, taluds en slootkanten
  • toepasbaar op alle grondsoorten
  • Engels raaigras zorgt voor een snelle opkomst en vestiging
  • roodzwenkgras groeit traag en manifesteert zich sterk op schrale grond
  • hardzwenk- en struisgras kunnen goed tegen droge omstandigheden
  • door veldbeemdgras een sterk wortelstelsel
  • bij extensief onderhoud blijven op termijn de traaggroeiende grassoorten over

35% fors roodzwenk, 20% Engels raaigras, 20% hardzwenk, 15% gewoon roodzwenk en 10% veldbeemgras
zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
maaihoogte 5 - 6 cm