Tot 50% méér veldbeemdgras

Sinds 2015 is Advance DDS uitgebreid in de praktijk getest met verschillende zaadmengsels. Met Advance DDS staat er in de praktijk tot wel 50% méér veldbeemdgras én het gras staat in de helft van de tijd boven! 

Qua graszaadmengsels zijn alle mogelijke samenstellingen en combinaties door Advanta uitgebreid getest. De beste resultaten worden overduidelijk behaald met een mengsel van Engels raaigras en veldbeemdgras in beide zaadbakken, met vooral Engels raaigras in de voorste bak en vooral veldbeemdgras in de achterste bak. De Advanta mengsels Victoria Advance en Hattrick Advance zijn hiervoor aanbevolen. 

Méér veldbeemdgras

Door Advance gecoat veldbeemdgras minder diep te zaaien, komt deze soort duidelijk veel beter tot zijn recht. Bij een zaaidiepte van 5 mm kiemt minimaal 2 keer méér veldbeemd dan bij de 15 tot 20 mm diepte die conventioneel wordt aangehouden.

     


Snellere ontwikkeling

Ook in snelheid zien we een enorme vooruitgang. Waar onbehandeld veldbeemdzaad normaliter zo'n 20 dagen nodig heeft om te ontkiemen, volstaan met Advance DDS 9 tot 10 dagen!Méér speeluren

Een hoger aandeel veldbeemdgras in de zode verhoogt het aantal speeluren aanzienlijk. Door zijn ondergrondse uitlopers en grote stressbestendigheid is een bespeling van 450 tot 500 mogelijk.

Benieuwd naar meer resultaten en ervaringen? Lees praktijkervaringen met Advance DDS >>